skip to Main Content

Pääomasuojatut sijoitukset – tuottoa myös laskevilla markkinoilla

Pääomasuojatuilla sijoituksilla tarkoitamme vakavaraisten pankkien liikkeelle laskemia sijoitustuotteita, joissa kyseinen pankki takaa sijoittajan pääoman takaisinmaksun joko ehdoitta täysimääräisenä tai ehdollisena tiettyjen markkinaehtojen täyttyessä. Tuotto määräytyy valitun kohde-etuuden, yleensä osakeindeksien, kehityksen mukaisesti. Pääomasuojatut sijoitustuotteet ovat hyvä vaihtoehto osake- ja rahastosijoituksille. Vuotuinen tuotto-odote on  yleensä 5-15 % väillä tuotteesta riippuen; tuottoa maksetaan joissakin tuotteissa myös laskevilla markkinoilla. Sijoittajalle on myös mahdollista tehdä oma räätälöity pääomasuojattu sijoitus 250.000 euron määrästä alkaen.

Useimmat pääomasuojatut tuotteet ovat tällä hetkellä USD- tai GBP-määräisiä johtuen näiden valuuttojen korkeammasta korkotasosta. Nyt saatavissa edullinen valuuttasuojaus EUR-sijoittajille, kysy lisää asiakaspalvelustamme.

Alla on esimerkkejä kauttamme merkittävissä olevista vakuutusten sijoituskohteiksi soveltuvista sijoitustuotteista. Sijoitusvakuutusten kulut ovat alimmillaan vain 0,30 % vuotuista varojen määrästä.

Tuote-esitteet ja ehdot ovat saatavana asiakaspalvelustamme, puh. 010 436 0605.

Voit myös pyytää lisätietoja täyttämällä yhteydenottolomakkeen.

Pääomasuojatut sijoitukset

Kohde-etuus/markkinatValuuttaPääomaturva/alin indeksitasoSijoitusaika vuosinaVuotuinen korkoKuponkikorko maksetaan kun alin indeksiOsallistumisaste indeksin kasvuunKumulatiivinen kuponki: KylläKumulatiivinen kuponki: EiAutomaattinen erääntyminen kun alin indeksiViimeinen merkintäpäivä
Barclays Mutual Fund TR RC 3.5% EUR 1
USD/GBP
100%6Return at maturity
USD 85% / GBP 70%
07/12/2020
INDU, EuroStoxx 50, HSCEI, SPTSX60
USD
100%/70%
1-6USD 11%
100%X100%18/12/2020
Santander, HSBC, Lloyds, Soc Gen
USD/GBP100%/50%0.5-5USD 20% / GBP 19%
100%X95%03/12/2020
Amazon, Netflix, Apple, Tesla
USD/GBP100%/50%0.5-4USD 16% / GBP 15.20%
50%X90%02/12/2020
AS51, HSCEI, NDX, TASMCI
USD/GBP
100%/60%
2-6
USD 6.60% / GBP 5%
85%
X100%
03/12/2020
SPDR S&P Oil & Gas ETF
EUR/USD/GBP
100%/60%
1-6
EUR 6.80% / USD 8% / GBP 7%
60%
X100%
08/12/2020
Amazon, Netflix, Apple, Tesla
USD/GBP
100%/50%
0.5-4
USD 14.20% / GBP 13%
50%
X90%
02/12/2020
Osallistumisaste tarkoittaa, paljonko osakeindeksin/osakeindeksien noususta tulee tuottona sijoittajalle. Kupongin muistiominaisuus tarkoittaa että kaikki aikaisemmat vielä maksamattomat kupongit maksetaan kun automaattinen erääntyminen tapahtuu.

Automaattinen erääntyminen tarkoittaa tasoa jossa tuote erääntyy tarkistuspäivänä. Tuotteiden hinnat noteerataan päivittäin. Tarkemmat ja täydellliset tiedot tuotteista on saatavilla asiakaspalvelustamme.
Back To Top