skip to Main Content
Advice

Asiakasinformaatio – Vakuutusmeklaritoiminta

Intus Financial Services Oy Ltd, Y-tunnus: 2750717-8

Piitie 1, 01510 Vantaa

Sähköposti: info@intusbrokers.fi

Internet: www.intusbrokers.fi

Puhelin: 010 436 0605

Vastuullinen vakuutusmeklari: Petri Peltonen

VAKUUTUSMEKLARIN TOIMINTA, VALVONTA JA VALITUSTIET
Vakuutusmeklari on riippumaton asiakkaan neuvonantaja. Tehtävämme on täyttää asiakkaan toivomukset, tarpeet ja tavoitteet vakuutusturvan suhteen. Teemme sovitun analyysin tarjolla olevista vakuutustuotteista ja vakuutusyhtiöistä. Välitämme henkilövakuutuksia.

Jos jostain syystä kuitenkin olet tyytymätön palveluumme, pyydämme ottamaan ensin yhteyttä omaan vakuutusmeklariisi tai hänen esimieheensä.

Jos edelleen olet tyytymätön saamaasi palveluun, on käytettävissäsi seuraavat riidanratkaisumenetelmät:

MAKSUTTOMAT NEUVOT JA OHJEET
Maksuttomia neuvoja ja ohjeita vakuutusmeklarista sekä toimeksiantosopimusten soveltamisesta antaa:

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE
Puhelin (09) 6850 120
Toimisto on avoinna: ma-to, klo 10-16
www.fine.fi
Vakuutus- ja rahoitusneuvontaan voi ottaa yhteyttä puhelimitse tai kirjeellä.
Toimistossa voi myös käydä, mutta ajasta on syytä sopia etukäteen.

LAUSUNNON PYYTÄMINEN KULUTTAJARIITALAUTAKUNNALTA
Lausunnon vakuutusmeklarin toimista ja toimeksiantosopimuksen soveltamisesta voitte pyytää myös:

Kuluttajariitalautakunta
Hämeentie 3
PL 306
00531 HELSINKI
puh. 029 566 5200
kril@oikeus.fi

Lautakuntien ratkaisut ovat suosituksia eivätkä sido asianosaisia. Käsittely lautakunnissa on lausunnon pyytäjälle maksuton.

KÄRÄJÄOIKEUS
Riidan alainen asia voidaan saattaa käsiteltäväksi myös käräjäoikeudessa.

FINANSSIVALVONTA
Vakuutusmeklarin toimintaa valvoo Finanssivalvonta. Se myös ylläpitää rekisteriä, josta vakuutusmeklarin toimiluvan voi tarkistaa.

Finanssivalvonta
Snellmaninkatu 6
PL 103
00101 Helsinki
puhelin 0800 0 5099

www.finanssivalvonta.fi

VAKUUTUSEDUSTAJAN VASTUUVAKUUTUS
Vakuutusedustuslaki edellyttää vakuutusmeklarilta vastuuvakuutusta, josta voidaan maksaa asiakkaalle vakuutusmeklarin toiminnasta aiheutunut taloudellinen vahinko. Vastuuvakuutustamme koskevat tiedot ovat:

Vakuutusyhtiö: If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen Sivuliike

Vakuutusmäärä vahinkotapahtumaa kohden: 1 300 380 euroa

Vakuutusmäärä yhden vakuutuskauden aikana yhteensä: 1 950 570 euroa

Vakuutuksen voimassaoloalue: Euroopan Talousalue (ETA)

Vakuutussopimusnumero: SP1455546.4.3

Back To Top